Risico Inventarisatie & - Evaluatie

 

De cijfers:

  • Jaarlijks in Nederland ruim 220.000 medische behandelingen n.a.v. ongeval op het werk.
  • Jaarlijks 70 ongevallen met dodelijke afloop!
  • Geschatte kosten 4 miljard (!) euro.

 

Ondanks deze cijfers geven organisaties toch steeds minder geld uit aan het opleiden van werknemers die weten hoe zij moeten handelen bij calamiteiten. Naast het feit dat minder werknemers een opleiding mogen volgen, moeten ook bestaande bedrijfshulpverleners het vaak stellen met minder herhalingslessen.

Elke werkgever is echter verplicht maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. De veiligheid van uw werknemers waarborgen is natuurlijk het belangrijkste argument en hierop is geen prijs te zetten, maar werkgevers riskeren tevens een boete van minimaal € 3.000,- opgelegd door de Inspectie SZW indien Arbowetten overtreden worden. Wat u als werkgever te doen staat om boetes en gevaren op de werkvloer te voorkomen? Het begint met een Risico- Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E), waarover Brans Training & Advies u middels onderstaande tekst nader zal informeren.

  

Arbowet

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. Dit klinkt heel menselijk en  vanzelfsprekend, maar toch zijn er nog steeds veel bedrijven te vinden waar er onvoldoende aandacht wordt besteed aan de arbeidsomstandigheden. Gelukkig is er de Arbowet waarin het recht op een veilige en gezonde werkplek verankerd is.

 

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor een werkplek die voldoet aan de wettelijke normen ligt primair bij de werkgever. De werkgever dient te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Ook moet de werkgever er voor zorgen dat de wettelijke doelvoorschriften worden nageleefd. Hoe de doelen worden bereikt, mag de werkgever zelf bepalen. Maar waar moet u als werkgever  beginnen? Brans Training & Advies helpt u middels deze brochure op weg en biedt u als werkgever een antwoord op deze vraag. Het begint namelijk met het (laten) opstellen van “Risico- Inventarisatie en –Evaluatie” (RI&E).

 

Risico- Inventarisatie en –Evaluatie

Een RI&E beschrijft de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf. Werkgevers zijn verplicht met een RI&E in kaart te brengen welke risico’s er in hun bedrijf op de loer liggen. Ook dienen zij een plan van aanpak op te stellen met benodigde maatregelen om deze risico’s te ondervangen. In een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie worden al deze zaken schriftelijk vastgelegd. Brans Training & Advies is gespecialiseerd in het opstellen van een RI&E en het uitvoeren van de nodige maatregelen. Zo werkt u als werkgever, samen met Brans Training & Advies en uw werknemers, aan een veilig en gezond en gezond bedrijfsklimaat.

 

Beter voorkomen dan genezen

Dit cliché is in de wereld van arbeidsomstandigheden zeer toepasselijk en is zowel vanuit menselijk als financieel oogpunt te benaderen. Vanzelfsprekend heeft u als werkgever het beste met uw personeel voor en wenst u dat niemand ooit betrokken raakt bij een arbeidsongeval.  Deze menselijke invalshoek staat voorop, maar wat dacht u van de financiële schade voor uw bedrijf wanneer er een bedrijfsongeval heeft plaats gevonden? Dit bedrag staat in ieder geval in uiterst schril contrast met enkele ARBO-gerelateerde investeringen. Een Risico- Inventarisatie  en – Evaluatie  kan voor u in kaart brengen welke maatregelen getroffen moeten worden om te voldoen aan de ARBO-eisen én welke kosten hiermee gemoeid zijn. Met een RI&E voorkomt u als werkgever een hoop ellende. En dan hebben we het nog niet eens over de boetes die de Inspectie SZW u zal opleggen wanneer blijkt dat u geen RI&E heeft uitgevoerd. Neem gerust eens contact op met Brans Training & Advies voor meer informatie over een RI&E voor uw bedrijf. 

 

Download HIER onze brochure.