Training van de crisisteams.

 

Crisismanagement:

 

Crisismanagement omvat methodieken om noodsituaties te kunnen voorspellen, beoordelen, analyseren en voorkomen. Een stap voorafgaand aan het crisismanagement is om technisch en menselijk falen te voorkomen. Daarna wordt ingegaan op de respons: er worden afspraken gemaakt over hoe commandostruicturen en communicatielijnen verlopen in het geval zich een crisis voordoet.

 

Met name het begin van een crisis is vaak chaotisch en hiervoor worden plannen opgesteld totdat herstel en normalisatie van de situatie optreedt.

Procedures worden vastgelegd in een Crisis Management Plan.

 

Hierbij wordt aandacht gegeven aan het feit dat de realiteit en de perceptie van de crisis vaak uiteen liggen. Er wordt gebruikgemaakt van (nood)scenario's waarbij beschreven wordt welke respons van verschillende instanties of hulpverleners verwacht wordt.

 

Een crisis komt altijd onverwacht. Het werk van een crisismanager bestaat echter paradoxaal genoeg juist uit een goede voorbereiding. Een goede communicatie, plan, een goed opererend team, een goed voorbereid crisiscentrum: het zijn allemaal voorwaarden voor het goed managen van een crisis. Allerbelangrijkste is echter dat het niet alleen voorbereid is, maar ook geoefend. Dat kan alleen door het simuleren van een ramp, zodat een echte rampbestrijding uitgetest wordt. Gebruikelijk is dat tot in detail de ramp nagespeeld wordt, inclusief slachtoffers.