BHV plan

 

Iedere werkgever moet volgens artikel 15 van de Arbowet één of meerdere werknemers aanwijzen die kunnen ondersteunen bij calamiteiten. Deze zgn. BHV-ers (bedrijf hulp verleners) moeten de volgende taken kunnen uitvoeren:

- het verlenen van eerste hulp;

- het beperken en bestrijden van een beginnende brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

- het evacueren van aanwezigen in een gebouw. 

 

In een BHV plan  worden de diverse taken omschreven. Niet alleen van de BHV-er maar ook van de Receptie, Directie en overige aanwezigen. Verder worden de volgende zaken omschreven in het plan:

 

- wat zijn de (rest)risico’s;

- hoe zijn de BHV-ers bereikbaar;

- hoe wordt er geoefend en gecertificeerd;
- welke taken bij, 1e hulp, brand, ontruiming, bommelding, enzovoort;

- belangrijke telefoonnummers;

- omschrijving van het gebouw en de techniek.

 


 

Calamiteitenplan / Bedrijfsnoodplan / BCM

 

(Zorg) continuïteitsplan

 

Ontruimingsplan (volgens NEN 8112)