DISC MapsTell trainingen.

 

De Methode.

Brans Training & Advies en MapsTell geloven in de kracht van visuele en daardoor makkelijk deelbare informatie. Om deze reden hebben wij op basis van de DISC methode de Wereld van Verschil gecreëerd. Deze wereld bestaat uit de zestien PersonalMaps die alle zestien een andere gedragsstijl tonen. Door het gebruik van dit visuele middel krijgen deelnemers tijdens een training op een toegankelijke en bijzonder leuke manier inzicht in zowel hun eigen als elkaars gedrag.

 

De achtergrond van de DISC methode

De kaarten en producten van MapsTell zijn gebaseerd op de in 1928 door William Marston ontwikkelde DISC methode. In zijn werk Emotions of Normal People beschrijft hij hoe menselijke emoties leiden tot verschillen in gedrag binnen groepen. Daarnaast legt hij uit hoe gedrag na verloop van tijd kan veranderen waarbij hij zich vooral richtte op de direct zichtbare gedragskenmerken. Dit alles met als doel om mensen te laten begrijpen hoe relaties en de interactie met anderen werken. De DISC methode deelt de verschillende gedragsexpressies op in vier primaire hoofdstijlen: Daadkrachtig (D), Invloedrijk (I), Stabiel (S) en Consciëntieus (C). De werken en theorieën van Marston zijn in latere jaren uitgewerkt en vormen nu de basis voor verschillende instrumenten.

 

   

 

De waarden van de drie verschillende onderdelen van de gedragsstijl worden weergegeven in de door MapsTell ontwikkelde kaartdiagrammen zoals hier weergegeven.